Теми для написання протоколів

 1. Гіпертонічна хвороба.
 2. Геморагічний інсульт у хворого гіпертонічною хворобою.
 3. Ішемічний івсульт у хворого атеросклерозом судин головного мозку.
 4. Атеросклероз аорти (розрив аневризми).
 5. Атеросклероз, ниркова форма.
 6. Атеросклероз, кишечна форма.
 7. Атеросклероз судин нижніх кінцівок.
 8. Ішемічна хвороба серця, гострий первинний інфаркт міокарда, смерть на 3-ю добу.
 9. Ішемічна хвороба серця, гострий первинний інфаркт міокарда, смерть на 7-му добу.
 10. Хронічна ішемічна хвороба серця (хронічна аневризма серця).
 11. Хронічна ішемічна хвороба серця (постінфарктний великоосередковий кардіосклероз).
 12. Ішемічна хвороба серця, (повторний інфаркт міокарда).
 13. Кардіоміопатія (дилятаційна форма).
 14. Ревматизм, активна фаза, кардіоваскулярна форма (комбінована вада мітрального клапана).
 15. Ревматизм, активна фаза, стеноз лівого атріовентрикулярного отвору.
 16. Вузливовий периартеріїт, ниркова форма.
 17. Системний червоний вовчак, ниркова форма.
 18. Гострий мієлобластний лейкоз.
 19. Гострий лімфобластний лейкоз.
 20. Мієломна хвороба.
 21. Лімфогранульоматоз.
 22. Крупозна (дольова) пневмонія.
 23. Бронхопневмонія (стафілококова).
 24. Бронхопневмонія (стрептококова).
 25. Бронхіальна астма.
 26. Рак легені.
 27. Виразкова хвороба шлунка.
 28. Виразкова хвороба 12-палої кишки.
 29. Рак шлунка.
 30. Апендицит гострий деструктивний, ускладнення, ускладнення – перитоніт.
 31. Гепатит алкогольний.
 32. Гепатит вірусний гострий.
 33. Гепатит вірусний хронічний.
 34. Гепатоз гострий (ускладнення – печінкова енцефалопатія).
 35. Цироз печінки з кровотечею.
 36. Цироз печінки, печінкова кома.
 37. Рак печінки (гепатоцелюлярний).
 38. Гострий панкреатит.
 39. Підгострий гломерулонефрит.
 40. Хронічний гломерулонефрит.
 41. Гостра ниркова недостатність (ятрогенія).
 42. Пієлонефрит.
 43. Сечокам’яна хвороба.
 44. Цукровий діабет, гангрена нижньої кінцівки.
 45. Цукровий діабет, інфаркт міокарда.
 46. Цукровий діабет, ангіонефропатія, нефросклероз.
 47. Цукровий діабет, сепсис.
 48. Дифузний токсичний зоб (базедова хвороба).
 49. Грип дитячого віку (тяжка хвороба).
 50. Грип похилого віку (тяжка форма).
 51. Висипний тиф.
 52. Дизентерія.
 53. Вторинний тиф.
 54. Міліарний туберкульоз легень.
 55. Сепсис, септицемія (септикопіемія).
 56. Септичний (бактеріальний) ендокардит.
 57. Хроніосепсис.
 58. Холера.
 59. Чума.
 60. Сибірська виразка.
 61. Дифтерія.
 62. Менінгококова інфекція.
 63. Сифіліс, вісцеральна форма.
 64. Ятрогенія.
 65. Черевний тиф.
 66. Рак яєчників.
 67. СНІД.
 68. Гідроцефалія.Додаток 6

Запитання для складання модуля

1. Мета та задачі секційно-біопсійного курсу (курсу клінічної патології).

2. Значення та роль патологоанатомічної служби в системі органів практичної охорони здоров’я.

3. Медичне забезпечення патологоанатомічної служби в Україні (наказ МОЗ України № 81 від 12.05.92 р. "Про розвиток та удосконалення патологоанатомічної служби в Україні", наказ МОЗ України № 124 від 03.07.95 р. "Про вдосконалення ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження та смерті", впровадження в практику основних положень Міжнародної класифікації захворювань… Х-го перегляду та інш.).

4. Організація роботи та документація патологоанатомічного відділення лікарень та патологоанатомічних бюро.

5. Оснащення та обладнання патологоанатомічного відділення та патологоанатомічних бюро.

6. Нозологія, синдромологія та нозологічна форма і їх значення на сучасному етапі розвитку медичної науки.

7. Захворювання: визначення та загальна характеристика.

8. Етіологія захворювання. Приклади (клініко-анатомічний аналіз).

9. Патогенез захворювання. Приклади (клініко-анатомічний аналіз).

10. Танатогенез: поняття, основні варіанти.

11. Діагностика захворювання на сучасному етапі розвитку медицини.

12. Діагноз: визначення, класифікація, принцип побудови.

13. Поняття про основи захворювання, його ускладнення та супутні захворювання. Приклади (клініко-патологоанатомічний аналіз).

14. Основне захворювання: визначення, характеристика "других захворювань". Приклади (клініко-патологоанатомічний аналіз).

15. Основне комбіноване захворювання. Приклади (клініко-патологоанатомічний аналіз).

16. Ятрогенія: визначення, класифікація, клініко-патологоанатомічний аналіз (приклади), значення в прозекторській роботі.

17. Реанімаційна патологія, класифікація

18. Ускладнення основного захворювання: класифікація, місце в структурі патологоанатомічного діагнозу. Приклади (клініко-патологоанатомічний аналіз).

19. Конкуруючі, поєднані та фонові захворювання: визначення, значення в прозекторській роботі. Приклади (клініко-патологоанатомічний аналіз).

20. Супутнє захворювання. Приклади (клініко-патологоанатомічний аналіз).

21. Лікарські помилки: визначення, причини, класифікація, загальна характеристика.

22. Гіпер- та гіподіагностика захворювань, причини, наслідки.

23. Клініко-патологоанатомічний аналіз окремих видів лікарських помилок. Приклади.

24. Збіг та розбіжність клінічного і патологоанатомічного діагнозів. Принципи співставлення, категорії розбіжностей.

25. Причина смерті: визначення, класифікація. Приклади (клініко-патологоанатомічний аналіз).

26. Значення аутопсії для медичної науки та органів практичної охорони здоров’я.

27. Принципи патологоанатомічного дослідження померлих хворих.

28. Методи патологоанатомічного розтину: класифікація, загальна характеристика. Метод єдиної евісцерації органів Г.Шора.

29. Особливості проведення розтину хворих, що померли від чуми, сибірської виразки, легеневої форми сапа.

30. Особливості та порядок проведення розтинів трупів дітей раннього віку, новонароджених, мертвонароджених, викиднів та плацент.

31. Порядок оформлення протоколу розтину. Характеристика основних складових частин за матеріалами власних спостережень.

32. Клініко-патологоанатомічний епікриз.

33. Порядок заповнення та видачі лікарських свідоцтв про смерть.

34. Особливості заповнення лікарського свідоцтва про перинатальну смерть.

35. Принципи проведення клініко-патологоанатомічного аналізу.

36. Клініко-патологоанатомічна конференція: організація роботи, значення для клініки. Приклади (клініко-анатомічний аналіз).

37. Біопсія: визначення, класифікація, завдання біопсійних досліджень.

38. Організаційно-методичні заходи по забезпеченню досліджень біоптатів.

39. Варіанти висновків патогістологічного дослідження.

40. Визначення критеріїв живонародженості, мертвонародженості, перинатального періоду.

Додаток 7.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ З СЕКЦІЙНО-БІОПСІЙНОГО КУРСУ (15 годин)

1. Лекція (3 години). І. Патологоанатомічна служба: завдання і методи, місце у системі охорони здоров’я в Україні. Особливості організації дитячої патологоанатомічної служби.

Основна патологоанатомічна документація: 1) протокол розтину (складові частини, правила написання); 2) лікарське свідоцтво про смерть та про перинатальну смерть (правила та порядок заповнення);

ІІ. Патологоанатомічний діагноз: 1) визначення основного захворювання, ускладнення, супутньої хвороби; 2) варіанти комбінованого основного захворювання; 3) принципи побудови діагнозу; 4) МКХ-10.

Клініко-патологоанатомічний аналіз: 1) лікарські помилки; 2) ятрогенії; 3) порівняння клінічного і патологоанатомічного діагнозів; 4) клініко-патологоанатомічна конференція, ЛКК, КВЛВ.

ІІІ. Прижиттєва морфологічна діагностика: методи дослідження операційного та біопсійного матеріалів, значення для клініки. Біопсія: визначення, класифікація. Біоптат: визначення, особливості фіксації матеріалу, правила оформлення супровідної документації, варіанти патогістологічної відповіді.

2. Практичне заняття (2 години). Клініко-патологоанатомічний аналіз результатів розтину. Особливості розтину трупів дітей раннього віку, новонароджених, мертвонароджених, викиднів та плацент. Характеристика морфологічних змін в органах і системах. Написання патологоанатомічного діагнозу, визначення основної та безпосередньої причин смерті, заповнення лікарського свідоцтва про смерть.

3. Практичне заняття (2 години).Клініко-патологоанатомічний аналіз результатів розтину. Співставлення клінічного і патологоанатомічного діагнозів, написання клініко-патологоанатомічного епікризу. Лікарські помилки, їх аналіз.

4. Практичне заняття (2 години).Клініко-патологоанатомічна конференція. Основні вимоги щодо дослідження матеріалу біопсій. Заповнення скерування на патогістологічне дослідження. Варіанти висновків патогістологічного дослідження.

5.Практичне заняття (2 години).Обговорення та остаточне оформлення «Протоколу клініко-патологоанатомічного аналізу». Проведення клініко-патологоанатомічного аналізу та тестового контролю з використанням ситуаційних задач ІІ-ої категорії складності.

6.Практичне заняття (2 години).Захист «Протоколу клініко-патологоанатомічного аналізу».

7. Залікове заняття (2 години). Підсумковий модульний контроль. (Проводиться у вигляді заліку в присутності викладача академгрупи при наявності у студента власноруч написаного «Протоколу клініко-патологоанатомічного аналізу» з висновком викладача).


9539946740143763.html
9539980855270932.html
    PR.RU™