Однофазний мостовий випрямляч

У схему випрямляча (рис.4.4, а) входять силовий трансформатор з одною вторинною обмоткою й випрямний міст із чотирьох діодів VD1...VD4. Принцип дії схеми розглянемо з використанням часових діаграм напруг і струмів (рис. 4.4, в- ж). Вихідна напруга, як і в схемі з виводом нульової точки трансформатора, має вигляд однополярних напівхвиль напруги . Це виходить у результаті почергового відмикання діодівVD1,VD2 і VD3, VD4. Діоди VD1,VD2 відкриті на інтервалі при напівхвилі напруги позитивної полярності (показано на рис. 4.4, а без дужок).

При наявності напівхвилі напруга о негативної полярності на інтервалі полярність напруги негативна. Під її дією відкриті діоди VD3, VD4, а діоди VD1, VD2 - закриті.

Інші параметри напруг і струмів визначаються виразами (5)...(9). Перевагами мостової схеми випрямляча є більш простий трансформатор, що містить тільки одну вторинну обмотку, і менша зворотна напруга, на яку варто вибирати діоди. Недолік: потрібна більша кількість діодів у порівнянні зі схемою на рисунку 4.3.

а) б)

Рисунок 4. 4 - Однофазний мостовий випрямляч: а) – схема;

б) – часові діаграми роботи

Контрольні питання

1) Наведіть схему випрямляча.

2) Опишіть принцип роботи випрямляча.

3) Замалюйте тимчасові діаграми роботи випрямляча.

4) Які основні параметри випрямленої напруги?

5) Де застосовують однофазні мостові випрямлячі?


9539709635462097.html
9539895264958176.html
    PR.RU™