Тема 1. Міжнародне право та його особливості

Дефінітивна характеристика міжнародного права. Особливості міжнародного права. Міжнародне право в системі міжнародних відносин. Співвідношення міжнародного права та міжнародного приватного права. Система міжнародного права. Співвідношення міжнародного та національного права. Джерела міжнародного права. Договір та звичай як основні джерела міжнародного права.

Поняття та види норм міжнародного права. Імперативні та диспозитивні норми. Норми “jus cogens”. Фундаментальні принципи міжнародного права.

Тема 2. Суб’єкти міжнародного права

Поняття та види суб’єктів міжнародного права. Основні ознаки суб’єкта міжнародного права.

Держави – основні суб’єкти міжнародного права. Види держав як суб’єктів міжнародного права.

Міжнародна правосуб’єктність націй та народів, які борються за незалежність.

Особливості міжнародної правосуб’єктності міжнародних міжурядових організацій.

Міжнародна правосуб’єктність “державоподібних” утворень. Правосуб’єктність міжнародних організацій.

Проблема міжнародної правосуб’єктності фізичних осіб.

Визнання в міжнародному праві. Форми та види визнання.

Правонаступництво в міжнародному праві, його види.

Тема 3. Населення в міжнародному праві

Поняття населення та громадянства. Склад населення. Громадянство та його значення для міжнародного права. Основні способи набуття та втрати громадянства.

Поняття іноземця. Режим іноземців та міжнародне право. Допуск на територію, висилка і обов’язки іноземців. Дипломатичний захист, що надається іноземцям державою їхнього громадянства. Особи з подвійним громадянством та особи без громадянства.

Біженці та переміщені особи. Правове положення працівників–мігрантів.

Зміст права притулку. Поняття політичного притулку та умови його надання.

Тема 4. Територія та інші простори в міжнародному праві

Поняття та значення території в міжнародному праві. Види території. Державна територія (поняття і склад). Делімітація та демаркація кордону.

Міжнародні простори. Міжнародні земні простори як об’єкти загального користування. Відкрите море та повітряний простір над ним. Морське дно та його надра за межами національної юрисдикції.

Міжнародні ріки та канали. Міжнародно-правовий режим Антарктики. Система Договору про Антарктику.

Правовий режим Арктики. “Секторальний принцип” володінь в Арктиці.


9538116802435345.html
9538179552543767.html
    PR.RU™