Класифікація організацій за принципами управління

За принципами управління організації поділяють на такі типи:

1) унінодальні («уні» - одиниця);

2) мультінодальні («мульти» - багато);

3) гомогенні (однорідні);

4) гетерогенні (різнорідні).

Унінодальна організація має ієрархічну структуру; в ній на вершині піраміди владі перебуває індивід, який має вирішальний голос і здатний вирішити всі проблеми, які виникають на більш низьких рівнях.

Мультінодальна організація характеризується відсутністю персоніфікованої влади; рішення приймаються двома або кількома автономними відповідальними особами.

Гомогенна організація управляє своїми членами більше, ніж вони керують цією організацією.

Гетерогенна організація керується своїми членами більше, ніж вона керує ними.

Майже всі реальні організації мають згадані ознаки. Але часто одна з
ознак переважає.

Класифікація організацій за ознакою визначення цілі

За цією ознакою виділяють кілька видів організації, що мають реальні прототипи.

1. Ціннісно-орієнтовані організації - це організації, поведінка яких
установлюється її системою цінностей.

2. Організації, які формують власні цілі - це організації, що володіють властивістю формувати для себе цілі діяльності та змінювати їх на підставі досягнутих результатів, власної еволюції і зміни зовнішнього середовища.

3. Цілескеровані організації - це організації, що мають єдину і незмінну
головну мету. Оскільки мета повинна бути хоча б у принципі досяжною, такі
організації носять тимчасовий характер.

4. Цілеспрямовані організації - це організації, що діють відповідно до
чітко сформульованим і заданими системою більш високого рівня цілями,
які здатні змінюватися.

5. Цілеорієнтовані організації - це організації, що мають нечітко
сформульовані і задані системою більш високого рівня цілі, які в
певних межах можуть ними уточнюватися.

6. Цілепридатні - це організації, що діють для виконання однієї з
другорядних цілей, заданих надсистемой, тому їх діяльність носить разовий
характер.

7. Паразитичні організації - це організації, мета діяльності яких
некорисна або шкідлива для системи, оскільки вони споживають її ресурси.

У сучасному менеджменті зростає увага до ціннісно-орієнтованих організаціям.


9535594350020595.html
9535622751958686.html
    PR.RU™