СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ИНОСТРАННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

тип muzeum

N. muzea alba stipendia gymnázia

G. muzei alb stipendií gymázií

D. muzeim albům stipendiům gymnáziům

A. muzea alba stipendia gymnázia

V. muzea! alba! stipendia gymnázia

L. muzeích albech stipendiích gymnáziích

I. muzei alby stipendii gymnázii

Cvičení:

1. Slova v závorkách dejte do přislušných pádů:

V Minsku je mnoho (muzea). V (muzea) je vždy hodně lidí. Hledejte v textu (tvrdá substantiva) a (přislušná adjektiva). Chci se podívat do všech (muzea). Na (mezinárodní fora) vždy se mluví o světových problemech. Na podzim částo jezdí na (pléna). V (akvaria) bylo plno ryb. Připoměl vše (fakta). Proti (ta fakta) neměl co říct. V (rodinná alba) nenajdete žádné fotografie Tondy. Pracoval v několika (lycea). Mluvil o (centra).

2. Dejte do množného čísla:

Náměstí je v centru města. V Egiptu je zajímavý mauzoleum. Na vrholném stadiu zkoumaní byla shledana chyba. Z tvého stipendia dej 10 korun. V gymnázium je těžký předmět. Fotografie herce je v albu.

3. Vyrazy doplňujte do vět:

přirodopisná muzea, nová gymnázia, stará alba, stará centra, známá lycea


9533738014909046.html
9533780125151136.html
    PR.RU™