Тема 4. Речові права у римському приватному праві.

4.1. Речові права. Поняття та види речей

1. Поняття та види речових прав.

2. Сутність поділу позовів на actio in rem та actio in personam (роз­межування речових та зобов’язальних прав).

3. Поняття речей. Речі публічні та приватні.

4. Види речей у приватному праві.

4.2. Possessio (Посідання, володіння)

1. Поняття посідання.

2. Види посідання.

3. Виникнення та припинення посідання.

4. Посесійний захист.

4.3. Право власності

1. Поняття і зміст права власності.

2. Власність індивідуальна та спільна.

3. Власність державна та приватна.

4. Виникнення та припинення права власності.

5. Захист права власності.

4.4. Права на чужі речі

1. Поняття, сутність та види прав на чужі речі.

2. Сервітути: поняття і види.

3. Суперфіцій.

4. Емфітевзис.

5. Заставне право.

6. Захист прав на чужі речі.

Тема 5. Способи придбання речей.

5.1. Зобов ’язання. Контракти

1. Поняття та види зобов’язань.

2. Поняття та класифікація контрактів.

3. Загальні умови та порядок укладення контрактів.

4. Припинення контрактів.

5. Забезпечення контрактів.

6. Виконання контрактів.

7. Відповідальність за невиконання контрактів.

8. Окремі види контрактів: вербальні, літеральні, реальні, консенсуальні, інномінальні.

5.2. Позадоговірні зобов’язання

1. Поняття квазіконтрактів та їх види.

2. Ведення справ без доручення.

3. Безпідставне збагачення.

4. Делікти.

5.Квазіделікти.

5.1. Спадкування

1. Поняття та види спадкування.

2. Спадкування за заповітом.

3. Спадкування за відсутності заповіту (спадкування за законом).

4. Необхідне спадкування.

5. Прийняття спадку та відмова від спадку. Спадкова трансмісія.

6. Легати і фідеїкоміси.

7. Захист спадкових прав.

Тема 6. Захист цивільних прав.

6.1. Загальні положення про захист цивільних прав

1. Концепція захисту цивільних прав за римським правом.

2. Самозахист прав.

3. Преторські інтердикти.

4. Строки та терміни.

6.2. Позовний захист1. Поняття та види позову.

2. Легісакційний процес.

3. Формулярний процес.

4. Формула та її складові частини.

5. Екстраординарний процес.

РЕЦЕПЦІЯ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Тема 7. Загальні положення про рецепцію римського права

1. Поняття рецепції римського права.

2. Чинники рецепції римського права.

3. Форми рецепції римського права.

4. Види рецепції римського права.

5. Типи рецепції римського права.

Тема 8. Рецепція римського права у Східній Європі.

1. Передумови рецепції Римського права уВізантійській імперії.

2. Систематизація Юстиніана.

3. Дигести та Інституції: загальна характеристика.

4. Базиліки.


9532981869792769.html
9533042401982643.html
    PR.RU™