Розділ 4. Пожежна безпека в галузі. Заходи і засоби системи попередження пожежі та пожежного захисту на галузевих об’єктах

Запитання № 149. Під вогнестійкістю будівельних елементів та конструкцій розуміють здатність:

3. зберігати несучу спроможність, а також чинити опір нагріванню до критичної температури, утворенню наскрізних тріщин та поширенню вогню.

Запитання № 150. Будівельні конструкції поділяють за вогнестійкістю на:

1. чотири категорії (А, Б, В, Г);

Запитання № 151. Розрізняють наступні категорії виробництв за вибухо- і пожежонебезпекою:

2. А, Б, В, Г, Д, Е;

Запитання № 152. Вибухонебезпечну зону визначають для встановлення:

1. місця, де можна користуватися відкритим полум’ям;

2. межі, де слід одягати вибухозахисні індивідуальні засоби;

3. простору, в якому є або можуть з’явитися вибухонебезпечні суміші.

Запитання № 153. Розрізняють наступні класи пожежонебезпечних зон:

1. В-І, В-Іа, В-Іб, В-Іг, В-ІІ, В-ІІа;

2. П-І, П-ІІ, П-ІІа, П-ІІІ;

3. 1, 2, 3, 4.

Запитання № 154. Допустимий рівень пожежної небезпеки для людей не може перевищувати:

5. 10-6;

Запитання № 155. Скільки чинників необхідно для виникнення горіння?

3. 3;

Запитання № 156. Скільки існує стадій горіння?

3. 3;

Запитання № 157. Яка швидкість поширення полум’я горіння характерна для вибуху?

в) сотні м/с;

Запитання № 158. На скільки класів поділяються пожежі?

5. 5.

Запитання № 159. До якої категорії за пожежною небезпекою відноситься приміщення де зберігають балони з не горючими газами?

3. Категорія – Г;

Запитання № 160. На скільки класів за температурою спалаху поділяються горючі речовини?

2. 2;

Запитання № 161. До якої категорії за пожежною небезпекою відноситься приміщення де зберігають балони з горючими газами?

4. Категорія – А.

Запитання № 162. До якої категорії за пожежною небезпекою відноситься приміщення складу меблів?

2. Категорія – В;

Запитання № 163. На скільки груп горючості поділяються матеріали і речовини?

3. 3

Запитання № 164. Приміщення відносяться до категорій А і Б, якщо розрахунковий надлишковий тиск вибуху в них перевищує (кПа):

5. 5.

Запитання № 165. На скільки ступенів поділяються всі будівлі і споруди за вогнестійкістю?

4. 8;

Запитання № 166. Ширина шліхів евакуації повинна бути не меншою (м):

1. 1;

Запитання № 167. Які вогнегасники не застосовують для гасіння електрообладнання під напругою?

4. аерозольні.

Запитання № 168. Яка максимально допустима відстань від можливого осередку пожежі повинна бути до місця розташування вогнегасника, для громадських будівель (м)?

2. 20;

Запитання № 169. При якій найменшій температурі спрацьовує спринклерна головка (0С)?

3. 72

Запитання № 170. Які втрати від пожеж є вищі, прямі чи побічні?

2. Побічні.

Запитання № 171. Який фактор не пов'язаний з пожежею?

4. Електромагнітні випромінювання.

Запитання № 172. Яка кількість чинників необхідна для виникнення горіння?

2. 3;

Запитання № 173. Легкозаймисті рідини – це рідини в яких температура спалаху:

2. <61 оС;

Запитання № 174. Скільки існує видів самозаймання?

2. 3;

Запитання № 175. Скільки категорій приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою згідно НАПБ В.03.002-2007 поділяються приміщення?

2. 5;

Запитання № 176. Приміщення відносяться до категорій А і Б, якщо розрахунковий надлишковий тиск вибуху в них перевищує (кПа):

4. 5;

Запитання № 177. На скільки класів поділяються пожежонебезпечні зони згідно з "Правилами будови електроустановок" (ПБЕ)?

2. 5;

Запитання № 178. Які вибухонебезпечні зони утворюють газо-пароповітряні середовища, згідно з якими здійснюється вибір електроустановок за ПБЕ?

1. 0, 1, 2;

Запитання № 179. Які вибухонебезпечні зони утворюють пилоповітряні середовища, згідно яким здійснюється вибір електроустановок за ПБЕ?

2. 20, 21, 22;

Запитання № 180. На скільки ступенів поділяються всі будівлі і споруди за вогнестійкістю?

4. 8;

Запитання № 181. На скільки класів поділяються пожежі?

4. 5;

Запитання № 182. Який з цих вогнегасників вуглекислотний?

1. ВПП–5; 2. ВХП–10; 3. ВВК–5; 4. ВП–5; 5. ВВБ–7.

Запитання № 183. На скільки видів поділяються вогнегасники залежно від вогнегасних речовин, що використовуються в них?

4. 5;

Запитання № 184. При якій найменшій температурі спрацьовує спринклерна головка (°С)?

3. 72;

Запитання № 185. Які вогнегасники краще всього використовувати у приміщеннях з електронно-обчислювальною технікою, у тому числі з ПЕОМ?

2. Повітряно- пінні вогнегасники.

Запитання № 186.1. Робочі місця з ПК повинні бути розташовані від стін з віконними прорізами на відстані, м:

1. 1,5;

Запитання № 187. Згідно НПАОП 0.00-1.31-99 яка площа повинна бути на одного користувача ПК не менше, м2:

3. 6;

Запитання № 188. Згідно НПАОП 0.00-1.31-99 який об'єм повинен бути на одного користувача ПК не менше, м3:

5. 20.

Запитання № 189. Відстань між рядами робочих місць має бути не менше, м:

2. 1;

Запитання № 190. Рівень шуму для програмістів ЕОМ не повинен перевищувати, дБ.

4. 50;


50..
9532132674371005.html
9532195588070917.html
    PR.RU™